ساختمان داده - مرتبه ساخت هیپ

توضیحات

در این ویدیو به اثبات یکی از موارد سخت در ساختمان داده می پردازیم، اثبات اینکه مرتبه ساخت هیپ از مرتبه تتای n است.