پکیج ویدیوی سه درس مدار الکتریکی، الکترونیک، سیگنال‌و‌سیستم کنکور ارشد مهندسی برق

زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است هزینه کلاس: ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان    ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان    تخفیف پکیج

مدت: ۳۰۰ ساعت بعد از ثبت نام، ویدیو در همین صفحه قرار می‌گیرد و میتوانید مشاهده کنید. ویدیوی ضبط شده کلاس، قفل‌گذاری شده و تنها بر روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به مدت زمان یک سال قابل پخش است.  

توضیحات

این پک شامل ۳ دوره‌ی زیر می‌باشد: (با کلیک روی هر دوره می‌توانید توضیحات تکمیلی را مشاهده بفرمایید)
ویدیوی درس مدارهای الکتریکی ویژه کنکور ۱۴۰۱ + وبینارهای رفع اشکال
ویدیوی درس الکترونیک ویژه کنکور ۱۴۰۱ + وبینارهای رفع اشکال
ویدیوی درس سیگنال و سیستم ویژه کنکور ۱۴۰۱ + وبینارهای رفع اشکال

* سرفصل‌های درس مدارهای الکتریکی
۱) فصل اول: مدارهای مقاومتی
در این فصل با المان‌های یک مدار الکتریکی آشنا می‌شویم و قوانین مهم KVL و KCL و کاربرد آن‌ها در تحلیل مدار آموزش داده می‌شود.
۲) فصل دوم: مدار مرتبه اول
در این فصل تحلیل مدارهای شامل مقاومت، خازن و سلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. در تحلیل این مدارها به معادلات دیفرانسیل مرتبه اول می‌رسیم که نحوه حل این معادلات و تحلیل پاسخ‌های به دست آمده به طور کامل آموزش داده خواهد شد.
۳) فصل سوم: لاپلاس
در این فصل تبدیل لاپلاس و کاربرد آن در تحلیل مدارهای الکتریکی در حوزه فرکانس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۴) فصل چهارم: فازور و حالت دائمی سینوسی
در این فصل مفهوم فازور و پاسخ حالت دائمی مدار به یک تحریک سینوسی و تحلیل فرکانسی مدار به طور کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۵) فصل پنجم: فرکانس طبیعی
در این فصل به تعریف مفهوم فرکانس طبیعی در یک مدار پرداخته می‌شود و سپس نحوه به دست آوردن فرکانس‌های طبیعی یک مدار به طور کامل آموزش داده خواهد شد.
۶) فصل ششم: معادلات حالت
در این فصل ابتدا به مفهوم متغیر حالت می‌پردازیم و سپس نحوه استفاده از معادلات حالت در تحلیل یک مدار الکتریکی به طور کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۷) فصل هفتم: توابع شبکه
در این فصل تابع تبدیل بهره ولتاژ، بهره جریان، امپدانس و ادمیتانس انتقالی مورد بررسی قرار گرفته و نحوه محاسبه توابع تبدیل شبکه به طور کامل آموزش داده می‌شود.
۸) فصل هشتم: دوقطبی‌ها
در این فصل در ابتدا مفهوم مدارهای دو قطبی و المان‌های موجود در این نوع مدارها بیان می‌شود. در ادامه نحوه محاسبه پارامترهای یک شبکه دوقطبی به طور کامل آموزش داده خواهد شد.
۹) فصل نهم: گراف
در این فصل ابتدا تعاریف اولیه در مبحث گراف بیان می‌شود و سپس مفهوم حلقه و کات‌ست و نحوه استفاده از آن‌ها در تحلیل یک مدار آموزش داده خواهد شد.

* سرفصل‌های درس الکترونیک:
فصل اول: دیود
فصل دوم: ترانزیستور دوقطبی پیوندی
فصل سوم: ترانزیستور اثر میدان
فصل چهارم: آینه‌ی جریان
فصل پنجم: تقویت‌کننده‌ی تفاضلی
فصل ششم: تقویت‌کننده‌ی عملیاتی
فصل هفتم: فیدبک
فصل هشتم: تقویت‌کننده‌ی توان
فصل نهم: تنظیم‌کننده‌ی ولتاژ
فصل دهم: پاسخ فرکانسی

* سرفصل‌های درس سیگنال و سیستم
فصل اول: سیگنال‌ها
فصل دوم: سیستم‌ها
فصل سوم: سیستم‌های خطی و تغییرناپذیر با زمان
فصل چهارم: سری فوریه پیوسته
فصل پنجم: سری فوریه گسسته
فصل ششم: تبدیل فوریه پیوسته
فصل هفتم: تبدیل فوریه گسسته
فصل هشتم: تبدیل لاپلاس
فصل نهم: تبدیل Z
فصل دهم: نمونه‌برداری

* دانشجویان بعد از ثبت نام، در کانال تلگرامی برق به آی دی cafetadrisbargh عضو شوند. در این کانال، استاد کهن و مشاورین دپارتمان در طول هفته تست‌هایی برای حل تمرین بیشتر و تقویت دانشجویان تحلیل و بررسی می‌کنند.