درباره‌ی استاد

مدیر عامل شرکت خدمات مهاجرت آذران اوج رادمان- دارای دفاتر رسمی در ایران و ترکیه
www.Azaranoujradman.com
09129726905
مسلط به زبان های ترکی استانبولی و انگلیسی.
مشاور مهاجرت تحصیلی و غیر تحصیلی به خارج از کشور( ترکیه، اروپا،کانادا و ایالات متحده)
در خدمت همه هموطنان عزیز.

موضوعات تدریس