سینا ناصری،
                              استاد آکادمی تخصصی معماری
سینا ناصری
استاد آکادمی تخصصی معماری
کلاس‌های برگزار شده: ۲۲ تعداد دانشجویان: ۸۸۹

مدیر گروه دکتری آکادمی تخصصی معماری
استاد درس تاریخ معماری ایران در آکادمی تخصصی معماری
استاد درک عمومی منظر در آکادمی تخصصی معماری
کانال تلگرام درک عمومی منظر - سیناناصری darkmemarimanzar@
* کارشناس ارشد معماری منظر - پردیس هنرهای زیبا - دانشگاه تهران
** پژوهشگر دکتری معماری منظر - پردیس هنرهای زیبا - دانشگاه تهران

بیشتر
موضوعات تدریس

آخرین کلاس‌های سینا ناصری

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۳۳ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۰۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ (شروع از ۱۴ دی ۱۳۹۹)
۷۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۷ ساعت
زمان برگزاری: ۲۸ و۲۹ و ۳۱ام فروردین ۴ و ۵ و ۷ و ۹ ام اردیبهشت ماه ساعت ۱۵ الی ۱۹
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۰۸:۳۰
۳۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۴ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۳ بهمن ۱۰ الی ۱۴، سه شنبه ۷ بهمن ۱۷ الی ۲۰، جمعه ۱۰ بهمن ۱۰ الی ۱۴، سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۷ الی ۲۰
۳۹۹,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۳ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ها ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۳.۳۰
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: ۱۲ تیر
رایگان
مشاهده
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران