درباره‌ی استاد

بیش از ۲۰ سال سابقه‌ی تدريس در مقطع كارشناسی ارشد و دكتری
نويسنده‌ی كتب آمار و احتمالات و GMAT
مدرس نمونه در درس آمار

موضوعات تدریس