زبان انگلیسی

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: روزهای فرد، ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰ (شروع از ۲۵ شهریور)
۳۵۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰ تومان ۵۰٪ تخفیف
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۱۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ تومان تخفیف به مدت محدود
مشاهده و ثبت‌نام