خانم مهندس ترابی،
                              مدرس کنکور ارشد معماری
خانم مهندس ترابی
مدرس کنکور ارشد معماری
کلاس‌های برگزار شده: ۱۷ تعداد دانشجویان: ۱۵۶۵
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۷ فروردین ۱۳۹۹)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۲:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۴:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۴ آبان ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران