دکتر ناصر یزدانی و مهندس رضا فراهانی،
                              اساتید دوره سیسکو در دانشگاه تهران
دکتر ناصر یزدانی و مهندس رضا فراهانی
اساتید دوره سیسکو در دانشگاه تهران
کلاس‌های برگزار شده: ۹

دکتر ناصر یزدانی - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مهندس رضا فراهانی - کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تهران

بیشتر
موضوعات تدریس

آخرین کلاس‌های دکتر ناصر یزدانی و مهندس رضا فراهانی

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۲۰:۳۰ الی ۲۳:۳۰ (شروع از ۰۴ مرداد ۱۳۹۸)
۶۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران