اساتید دپارتمان MBA،
                              اساتید رضا شکرزاد، حمید فرید و علی ضیایی
اساتید دپارتمان MBA
اساتید رضا شکرزاد، حمید فرید و علی ضیایی
کلاس‌های برگزار شده: ۱۸

استاد رضا شکرزاد مدرس کلاس آنلاین ریاضی عمومی
استاد علی ضیایی مدرس کلاس آنلاین جی‌مت
استاد حمید فرید مدرس کلاس آنلاین زبان

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۳۹۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۷,۵۲۰,۰۰۰ ۴,۵۱۲,۰۰۰ تومان ۴۰٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴۸ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۳,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان ۳۵٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران