اساتید دپارتمان MBA،
                              استاد شکرزاد، استاد فرید و استاد طورانی
اساتید دپارتمان MBA
استاد شکرزاد، استاد فرید و استاد طورانی
کلاس‌های برگزار شده: ۱۳ تعداد دانشجویان: ۱۸۴۱

استاد شکرزاد مدرس کلاس آنلاین ریاضی عمومی
استاد طورانی مدرس کلاس آنلاین جی‌مت
استاد فرید مدرس کلاس آنلاین زبان

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۳۳۷ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۴,۴۸۰,۰۰۰ ۲,۴۶۵,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۹۸ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران