اساتید دپارتمان مدیریت،
                              اساتید یگانه، طورانی، انصاری، نظام، صراف، صالحی، فرید، جهانشاهی، مسیح‌خواه
اساتید دپارتمان مدیریت
اساتید یگانه، طورانی، انصاری، نظام، صراف، صالحی، فرید، جهانشاهی، مسیح‌خواه
کلاس‌های برگزار شده: ۶

اساتید دپارتمان مدیریت:
دکتر یگانه: تحقیق در عملیات
دکتر صراف: اقتصاد خرد و کلان
دکتر طورانی: آمار ارشد و آمار دکتری
استاد انصاری: ریاضی
استاد نظام: تئوری‌های مدیریت
استاد نظام: مدیریت از دیدگاه اسلام
دکتر صالحی: بازاریابی
دکتر صالحی: مدیریت استراتژیک
دکتر فرید: زبان تخصصی
دکتر جهانشاهی: زبان عمومی ارشد و دکتری
استاد مسیح‌خواه: استعداد تحصیلی دکتری

بیشتر
موضوعات تدریس

آخرین کلاس‌های اساتید دپارتمان مدیریت

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: ساعت برگزاری در قسمت توضیحات و برای هر درس نوشته شده است
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۶ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۱,۷۴۰,۰۰۰ ۹۵۷,۰۰۰ تومان ۴۵٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: در بخش توضیحات مشاهده بفرمایید
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: در بخش توضیحات مشاهده بفرمایید
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۳۳ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۴,۷۵۴,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰۷ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۵,۵۹۶,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران