مهندسی مکانیک

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۶:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۹ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از آبان ۱۳۹۸)
۳۹۰,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از مهر ‍۱۳۹۸)
۴۵۰,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۳ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از مهر ‍۱۳۹۸)
۳۳۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۳ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از مهر ۱۳۹۸)
۶۳۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۳ ساعت
زمان برگزاری: پنج‌شنبه‌‌ها ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از مهر ۱۳۹۸)
۶۳۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۹:۳۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۲۷ مرداد ۱۳۹۸)
۶۹۰,۰۰۰ ۴۶۹,۰۰۰ تومان تخفیف آخر هفته شگفت انگیز
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۴ ساعت
زمان برگزاری: سه‌شنبه‌ها ۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از آبان ۱۳۹۸)
۵۴۰,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از آبان ۱۳۹۸)
۴۲۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۲ ساعت
زمان برگزاری: پنج‌شنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از آبان ۱۳۹۸)
۴۲۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۹ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۲۰:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از آبان ۱۳۹۸)
۳۹۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از آبان ۱۳۹۸)
۳۶۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ شهریور
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۸ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات درس مشاهده فرمایید.
۴۰۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ تومان ۳۰ درصد تخفیف تا ۱۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۱ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (شروع از ۱۲ آبان ۱۳۹۸)
۲۴۰,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰ تومان ۳۰ درصد تخفیف تا ۱۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۷ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (شروع از ۱۱ آبان ۱۳۹۸)
۱۸۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان ۳۰ درصد تخفیف تا ۱۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۵ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۹:۳۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۱۲ آذر ۱۳۹۸)
۵۵۰,۰۰۰ ۳۰۲,۵۰۰ تومان ۴۵ درصد تخفیف تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات درس مشاهده فرمایید.
۲,۱۳۰,۰۰۰ ۱,۲۶۷,۳۵۰ تومان تخفیف بسته
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات درس مشاهده فرمایید.
۱,۵۹۰,۰۰۰ ۹۴۶,۰۵۰ تومان تخفیف بسته
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات درس مشاهده فرمایید.
۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۰۷۱,۰۰۰ تومان تخفیف بسته
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۱۷ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات درس مشاهده فرمایید.
۱,۱۷۰,۰۰۰ ۶۹۶,۰۰۰ تومان تخفیف بسته
مشاهده و ثبت‌نام