معماری

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۵۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها و یکشنبه‌ها و سه شنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۲۴ آبان ۱۳۹۹)
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ساعت ۱۱ الی ۱۴
۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۰:۰۰
۱۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۵:۰۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: ۴ و ۶ و ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ الی ۱۴
۳۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰‌ ساعت ۲۱:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۷:۰۰
۷۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۷:۰۰
۹۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۹‌ ساعت ۰۹:۰۰
۳۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹‌ ساعت ۰۹:۰۰
۳۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۰:۰۰
۳۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹‌ ساعت ۰۹:۰۰
۲۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۱۷ بهمن از ساعت ۱۶ الی ۲۰ پنج شنبه ۲۳ بهمن از ساعت ۹ الی ۱۷
۳۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: حکمت هنر اسلامی : جمعه ۱۰ بهمن ، ۱۵ الی ۱۹ روش تحقیق در معماری : پنج شنبه ۱۶ بهمن ، ۹ الی ۱۷
۳۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۲ بهمن ساعت ۲۱
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۴ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۳ بهمن ۱۰ الی ۱۴، سه شنبه ۷ بهمن ۱۷ الی ۲۰، جمعه ۱۰ بهمن ۱۰ الی ۱۴، سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۷ الی ۲۰
۳۹۹,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۸ دی و دوشنبه ۲۲ دی ساعت ۹ الی ۱۵
۱۹۵,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام