ویدئو وبینار ۸ علم داده - ورود به بازارکار علم داده از ساخت رزومه تا روز مصاحبه

توضیحات

محتوای وبینار:
۱. نحوه ساخت و بهبود رزومه یا CV
۲. اهمیت صفحه لینکدین LinkedIn
۳. نکات شروع به جستجو برای پیدا کردن شغل
۴. قبل از مصاحبه شغلی
۵. در طول مصاحبه شغلی
۶. بعد از مصاحبه شغلی

بیشتر
مشاهده صفحه استاد

ویدیوهای مشابه

ویدیوهای مشابه