همایش آنلاین آشنایی با کنکور ارشد معماری

توضیحات

در این وبینار کنکورهای سال های گذشته را تحلیل می کنیم.
سر فصل های این دوره به شرح زیر است:
۱ - تحلیل کارنامه ها
۲ - تحلیل درصدهای رتبه های مختلف
۳ - سخت و یا آسانی دروس در سال های مختلف
۴ - کارنامه ایده آل

بیشتر
مشاهده صفحه استاد

ویدیوهای مشابه