نارنجی بازار کافه‌تدریس
ویژه‌ترین تخفیف‌ها، به مناسبت روز دانشجو از ۱۶ تا ۱۸ آذر
مشاهده تخفیـف‌ها ویژه‌ترین تخفیف‌ها به مناسبت روز دانشجو

همایش آنلاین آشنایی با کنکور ارشد معماری

توضیحات

در این وبینار کنکورهای سال های گذشته را تحلیل می کنیم.
سر فصل های این دوره به شرح زیر است:
۱ - تحلیل کارنامه ها
۲ - تحلیل درصدهای رتبه های مختلف
۳ - سخت و یا آسانی دروس در سال های مختلف
۴ - کارنامه ایده آل

بیشتر
مشاهده صفحه استاد

ویدیوهای مشابه