سه ماه طلایی تا کنکور
مشاهده تخفیـف‌ها و وبینار‌ها تخفیف‌ها و وبینار‌های سه ماه طلایی تا کنکور ۳۰ تا ۵۰ درصد تخفیف، همراه با وبینار‌های رایگان

وبینار راه های ساده تقویت مهارت واژگان در کافه تدریس

توضیحات

در این کارگاه خبر از راهکارهای غیر اصولی یادگیری واژگان نیست و تمرکز بر موارد زیر خواهد بود:
* یادگیری واژه در عمل
* یادگیری ریشه و پیشوند و پسوند و بسط دامنه لغات
* یادگیری واژه در محیط و جمله
* بررسی تاثیر گرامر بر مهارت ترجمه (آیا واژگان به تنهایی کافی است؟)
* یادگیری دایره وار و گروهی واژگان

بیشتر
مشاهده صفحه استاد

ویدیوهای مشابه

ویدیوهای مشابه