کارگاه آنلاین زبان عمومی - تکنیک های درک مطلب

توضیحات

در این کارگاه، انواع تست های مطرح شده در کنکور ارشد و دکتری مرور می شوند. همچنین برای تبیین موضوع، از هر مورد تست های کنکور سال های اخیر دکتری و ارشد رشته های مختلف حل خواهند شد.

در پایان این کارگاه، شما می توانید تست سریع را از وقت گیر تمییز داده و روند صحیح پاسخ به تست را فرا بگیرید.

بیشتر
مشاهده صفحه استاد

ویدیوهای مشابه

ویدیوهای مشابه