مهندسی کامپیوتر و IT

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۱۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ها ۹ الی ۱۲ و جمعه ها ۱۶ الی ۱۹ (شروع از هفته اول بهمن ماه)
۲۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۲۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام