لیست کلاس‌ها

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۲۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۰ دی ۱۳۹۹)
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها و دوشنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۲۳ آذر ۱۳۹۹)
۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام