جلسه اول کلاس تخصصی آزمون های زبان پیشرفته دکتری -msrt،-tolimo،-mhle،-ept

توضیحات

تدریس كامل سه سرفصل آزمون (گرامر، لغت و درک مطلب)
همراه با بررسی استراتژی های موفقیت در تمام آزمون های تافل دکتری
پاسخ به پرسش های دانشجویان به شیوه زنده و تعاملی
بعد از این دوره یک کارگاه جداگانه و تخصصی مهارت شنیداری به مدت ۱۲ ساعت جهت متقاضیان دوره های MSRT ،TOLIMO و MHLE برگزار خواهد شد.

بیشتر
مشاهده صفحه استاد

ویدیوهای مشابه