استعداد تحصیلی آزمون دکتری با استاد مسیح خواه

توضیحات

بررسی هر ۴ بخش اصلی آزمون استعداد تحصیلی

؛
آموزش مفاهیم، نکات و تکنیک های هر بخش
؛ حل تست های منتخب هر بخش از آزمون
؛
بررسی تست های مهم سال های اخیر به صورت طبقه بندی
؛
رفع اشکالات احتمالی دانشجویان
؛
ارسال جزوه هر جلسه تدریسی برای دانشجویان کلاس

بیشتر
مشاهده صفحه استاد

ویدیوهای مشابه