وبینار مشاوره کنکور دکترا کامپیوتر و IT

توضیحات

۱. بررسی کارنامه های رتبه های برتر
۲. تعداد تست موردنیاز برای قبولی در دانشگاه های برتر کشور
۳. آیا می توانیم در بهترین دانشگاه قبول شویم
۵. معرفی کتاب های مناسب
۶. بررسی آزمون های آزمایشی
۷. بررسی رفتن به کلاس کنکور
۸. میزان زمان لازم برای مطالعه
۹. احتمال قبولی و ظرفیت
۱۰. درس های که باید مطالعه شوند

بیشتر
مشاهده صفحه استاد

ویدیوهای مشابه

ویدیوهای مشابه