زبان انگلیسی

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۹ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۱۶ و یکشنبه ۱۷ فروردین ۹۹ ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲
۱۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۴ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها و یکشنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۱۴۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۴ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۱۹۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان تخفیف تا ۱۰ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۷ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۱۸۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: شروع از اسفندماه
۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰ تومان ۵۰ درصد تخفیف ویژه ۵ نفر اول
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها و یکشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۳ اسفند ۱۳۹۸)
۳۰۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۷:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۱۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۴ فروردین ۱۳۹۸)
۱۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۱۹۹,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام