زبان انگلیسی

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۳ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: یکشنبه ها ۱۵، ۲۲ و ۲۹ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲
۱۵۰,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده
طول دوره: ۱۳ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۷:۳۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۶ بهمن ۱۳۹۸)
۱۵۰,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان تخفیف تا ۲۵ دی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۷:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۱۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۴ فروردین ۱۳۹۸)
۱۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۱۹۹,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام