معماری

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۶۵ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۲ دی ۱۳۹۸)
۸۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۵ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۲۰ آبان ۱۳۹۸)
۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: ۱۳ ، ۲۰ ، ۲۷ اسفند و ۵ ، ۶ ، ۱۱ فروردین ساعت ۱۴ تا ۱۸
۳۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۵ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (شروع از ۱۲ آذر ۱۳۹۸)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۰:۳۰ الی ۱۳:۰۰ (شروع از ۱۶ بهمن ۱۳۹۸)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰ (شروع از ۱۸ دی ۱۳۹۸)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: یک‌شنبه‌ها ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۳۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۳۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۴ دی ۱۳۹۸)
۵۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها و پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۷ مهر ۱۳۹۸)
۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۲۰ آذر ۱۳۹۸)
۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: طبق برنامه آموزشی موسسه
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: ۲۲ و ۲۳ اسفند ۹۹ ساعت ۱۲ تا ۲۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۵:۰۰
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده کنید
۳۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۰:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸‌ ساعت ۰۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها و پنجشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۲ دی ۱۳۹۸)
۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام