کلاس‌های آنلاین معماری

کافه تدریس با همکاری آکادمی تخصصی معماری

تمامی کلاس‌ها، زیر نظر آکادمی تخصصی معماری می‌باشد.

جلسه اول کلاس آنلاین ایستایی و سیستم های ساختمانی


طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۴ آبان ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

جلسه اول کلاس آنلاین گرامر پایه - ویژه رشته معماری


طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

همایش آنلاین آشنایی با کنکور ارشد معماری


طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۲ شهریور ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین تاریخ معماری معاصر


طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۲۵۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین آموزش گرامر ویژه رشته معماری


طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۵:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۲۵۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین ایستایی و سیستم های ساختمانی


طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها و جمعه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۷۰۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین زبان تخصصی معماری


طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۲۵۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین مصالح سنتی و نوین


طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۲۰۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین درک عمومی معماری منظر


طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۲۰۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین گرامر پایه ویژه رشته معماری


طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۳۰ (زمان شروع ۳ آبان ۹۷)
۷۵ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین تاریخ معماری ایران


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۲۵۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین تاریخ معماری جهان


طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۲۵۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین درک عمومی معماری


طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۳۵۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین عناصر و جزئیات ساختمان


طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۲۵۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات


طول دوره: ۳۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۳۰۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام