آخر هفته‌های شگفت انگیز کافه تدریس
مشاهده تخفیف‌ها
کلاس‌های آنلاین معماری

کافه تدریس با همکاری آکادمی تخصصی معماری

تمامی کلاس‌ها، زیر نظر آکادمی تخصصی معماری می‌باشد.

جلسه اول کلاس آنلاین زبان تخصصی معماری کد ۱ - رایگان


طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۴:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

جلسه اول کلاس آنلاین تاریخ معماری ایران


طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین زبان تخصصی معماری کد ۲


طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ (شروع از ۳۰ دی ۱۳۹۷)
۲۵۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین ایستایی و سیستم های ساختمانی کد ۲


طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها و جمعه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۲۶ دی ۱۳۹۷)
۷۰۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ویژه معماری


طول دوره: ۳۵ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰ (شروع از ۰۲ بهمن ۱۳۹۷)
۳۰۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

جلسه اول کلاس آنلاین آموزش گرامر ویژه کنکور ارشد و دکتری - رایگان


طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

جلسه اول کلاس آنلاین عناصر و جزئیات ساختمان


طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷‌ ساعت ۰۹:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

جلسه اول کلاس آنلاین تاریخ معماری جهان - رایگان


طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

جلسه اول کلاس آنلاین ایستایی و سیستم های ساختمانی کد ۱


طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۴ آبان ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

همایش آنلاین آشنایی با کنکور ارشد معماری


طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۲ شهریور ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین ایستایی و سیستم های ساختمانی کد ۱


طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها و جمعه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۶ آبان ۱۳۹۷)
۷۰۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین زبان تخصصی معماری کد ۱


طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ (شروع از ۱۹ آذر ۱۳۹۷)
۲۵۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین گرامر پایه ویژه کنکور ارشد و دکتری


طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۳۰ (زمان شروع ۳ آبان ۹۷)
۷۵ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ویژه انرژی معماری


طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰ (شروع از ۱۲ آذر ۱۳۹۷)
۴۹۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین درک عمومی معماری منظر


طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۲۰۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین آموزش گرامر ویژه کنکور ارشد و دکتری


طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۸ آذر ۱۳۹۷)
۲۵۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین عناصر و جزئیات ساختمان


طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۰۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰ (شروع از ۱۷ دی ۱۳۹۷)
۲۵۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین تاریخ معماری جهان


طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۰۲ بهمن ۱۳۹۷)
۲۵۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین تاریخ معماری ایران


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۶ دی ۱۳۹۷)
۲۵۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین درک عمومی معماری


طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۳۵۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین مصالح سنتی و نوین


طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۰۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۲۰۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین تاریخ معماری معاصر


طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۲۵۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام