سه ماه طلایی تا کنکور
مشاهده تخفیـف‌ها و وبینار‌ها تخفیف‌ها و وبینار‌های سه ماه طلایی تا کنکور ۳۰ تا ۵۰ درصد تخفیف، همراه با وبینار‌های رایگان

معماری

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۶۵ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۲ دی ۱۳۹۸)
۸۸۰,۰۰۰ ۶۱۶,۰۰۰ تومان تخفیف جشنواره تا ۱۰ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۵ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۲۰ آبان ۱۳۹۸)
۹۹۰,۰۰۰ ۶۹۳,۰۰۰ تومان تخفیف جشنواره تا ۱۰ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۳۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۳۵۰,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ تومان تخفیف جشنواره تا ۱۰ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۳۵۰,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ تومان تخفیف جشنواره تا ۱۰ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۵ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (شروع از ۱۲ آذر ۱۳۹۸)
۴۵۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف جشنواره تا ۱۰ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۴۵۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف جشنواره تا ۱۰ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۸ دی ۱۳۹۸)
۴۵۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ تومان تخفیف جشنواره تا ۱۰ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: یک‌شنبه‌ها ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۳۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۳۵۰,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ تومان تخفیف جشنواره تا ۱۰ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۴ دی ۱۳۹۸)
۵۵۰,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ تومان تخفیف جشنواره تا ۱۰ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها و پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۷ مهر ۱۳۹۸)
۹۹۰,۰۰۰ ۶۹۳,۰۰۰ تومان تخفیف جشنواره تا ۱۰ بهمن
مشاهده
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۲۰ آذر ۱۳۹۸)
۹۹۰,۰۰۰ ۶۹۳,۰۰۰ تومان تخفیف جشنواره تا ۱۰ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۰:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸‌ ساعت ۰۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها و پنجشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۲ دی ۱۳۹۸)
۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۳:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ (شروع از ۰۷ دی ۱۳۹۸)
۵۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام