اولین و جامع‌ترین کلاس‌های آنلاین المپیاد دانش‌آموزی
مشاهده کلاس‌ها کلاس های آنلاین المپیاد دانش‌آموزی

معماری

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۶۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۸۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۵ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۲۰ آبان ۱۳۹۸)
۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۳۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۳۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۳۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۵ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (شروع از ۲۸ آبان ۱۳۹۸)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۳۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: یک‌شنبه‌ها ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۳۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۳۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۳۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۵۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۳۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۵۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها و پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ۱۷:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (شروع از ۲۷ مهر ۱۳۹۸)
۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۸:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ساعت ۱۸ الی ۲۰ و پنجشنبه ها ساعت ۱۱ الی ۱۲ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۶۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۲ ساعت
زمان برگزاری: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۸ الی ۲۰ و شنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۸ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۹۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ساعت ۱۸ الی ۲۰ و سه‌شنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۸ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ساعت ۱۸ الی ۲۰ و پنجشنبه‌ها ساعت ۱۱ الی ۱۲ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ساعت ۱۷ الی ۱۸ و چهارشنبه‌ها ساعت ۱۸ الی ۲۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۷۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ساعت ۱۶ الی ۱۸ و چهارشنبه‌ها ساعت ۱۷ الی ۱۸ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۵۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام