مهندسی برق

موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۸۴ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۴۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۲۱:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: ۲۱، ۲۲ و ۲۳ تیر ۱۳۹۹، ساعت ۱۶الی ۲۱
۱۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۶ تیر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۷:۰۰
۹۹,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۹ خرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۷:۰۰
۹۹,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۳:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸‌ ساعت ۰۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۴:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸‌ ساعت ۰۹:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۲ اسفند ۱۳۹۸‌ ساعت ۰۸:۳۰
۱۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۲۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۲۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۸۵ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۴۲۵,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده فرمایید.
۴,۳۳۰,۰۰۰ ۲,۵۲۶,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده فرمایید.
۵,۶۸۰,۰۰۰ ۳,۳۳۶,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده فرمایید.
۴,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۶۸۸,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام