لیست کلاس‌ها

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۸‌ ساعت ۲۰:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۵:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۰۱ آبان ۱۳۹۹)
۲۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۴ مهر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۶:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۱۴ شهریور ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۳ مرداد ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۳ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۷ تا ۱۸:۳۰ و ۱۹ تا ۲۰:۳۰ سه‌شنبه‌ها ۱۹ تا ۲۰:۳۰
۸۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۳۰ (شروع از ۱۵ مرداد ۱۴۰۰)
۶۹۵,۰۰۰ ۴۱۷,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۵ تیر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۳ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۱۸:۳۰ (شروع از ۱۵ مرداد ۱۴۰۰)
۱,۱۴۸,۰۰۰ ۶۸۹,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۵ تیر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۶ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات درس مشاهده کنید.
۹۳۳,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۵ تیر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۱ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰ (شروع از ۱۷ مرداد ۱۴۰۰)
۵۳۰,۰۰۰ ۳۱۸,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۵ تیر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها و یکشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۳۰ (شروع از ۱۷ مرداد ۱۴۰۰)
۸۳۷,۰۰۰ ۵۰۲,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۵ تیر
مشاهده و ثبت‌نام