لیست کلاس‌ها

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها و یکشنبه‌ها ۱۹ ساعت تا ۲۲ (شروع از ۸ اسفند)
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها و يکشنبه‌ها ساعت ۱۹ تا ۲۲ (شروع از ۱۸ تیر ۱۴۰۱)
۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۱۵ تیر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام