جلسه اول کلاس کلاس جمع بندی, نکته و تست زبان مدیریت کسب و کار MBA

توضیحات

سرفصل های این دوره به شرح زیر است:
بررسی بخش زبان آزمون‌های مدیریت کسب و کار سال‌های ۹۳ تا ۹۹ (هفت سال اخیر) در قالب نکته و تست و جمع بندی
به همراه: سه آزمون شبیه سازی آزمون با پاسخ تشریحی
طول دوره ۱۴ ساعت (شش جلسه‌ی ۱۴۰ دقیقه‌ای)
+ با پشتیبانی کامل علمی تا روز آزمون

بیشتر
مشاهده صفحه استاد

ویدیوهای مشابه

ویدیوهای مشابه