نارنجی بازار کافه‌تدریس
ویژه‌ترین تخفیف‌ها، به مناسبت روز دانشجو از ۱۶ تا ۱۸ آذر
مشاهده تخفیـف‌ها ویژه‌ترین تخفیف‌ها به مناسبت روز دانشجو

مهندسی صنایع

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۳ مرداد ۱۳۹۸)
۳۸۸,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۷
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (شروع از ۱۵ مرداد ۱۳۹۸)
۳۵۰,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۸
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۲ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها و سه شنبه‌ها ۲۰:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۱۳ بهمن ۱۳۹۸)
۶۵۰,۰۰۰ ۳۵۷,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۷
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۹:۳۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۰۳ دی ۱۳۹۸)
۴۹۵,۰۰۰ ۲۹۷,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۶
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۴۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده فرمایید.
۱,۳۴۰,۰۰۰ ۸۰۴,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۸
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۳:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۱۶ آذر ۱۳۹۸)
۳۹۸,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۳ آذر ۱۳۹۸)
۳۹۸,۰۰۰ ۲۵۸,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۵
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ (شروع از ۱۴ آذر ۱۳۹۸)
۹۳۰,۰۰۰ ۶۰۴,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۸
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ۱۴:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۱۴ آذر ۱۳۹۸)
۹۳۰,۰۰۰ ۶۰۴,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۸
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۱ آذر ۱۳۹۸)
۳۹۸,۰۰۰ ۲۵۸,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۶
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۸ آذر ۱۳۹۸)
۶۴۸,۰۰۰ ۴۲۱,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۸
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۳ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها ۲۳ و ۳۰ آذر و ۱۴ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲
۱۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۳
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸‌ ساعت ۲۰:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۱۹ مهر ۱۳۹۸)
۳۴۹,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۸
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۲۵ مهر ۱۳۹۸)
۳۴۹,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰ تومان تخفیف نارنجی بازار
ظرفیت باقی‌مانده: ۸
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۸‌ ساعت ۲۰:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام