لیست کلاس‌ها

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹‌ ساعت ۲۱:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ (شروع از ۲۸ فروردین ۱۳۹۹)
۳۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۴۵۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۶ ساعت
زمان برگزاری: ۶، ۱۳ و ۲۰ اردیبهشت - ساعت ۱۷ تا ۲۳
۳۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: ۲۲، ۲۹ فروردین، ۵ و ۱۲ اردیبهشت - ساعت ۱۵ تا ۲۱
۲۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۴ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها و یکشنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۷ خرداد ۱۳۹۹)
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان ۲۰ درصد تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: ۲۰، ۲۷ فروردین، ۳ و ۱۰ اردیبهشت - ساعت ۱۸ تا ۲۳
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۷ ساعت
زمان برگزاری: ۱۸ و ۲۵ اردیبهشت - ساعت ۱۷ تا ۲۳
۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۹ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها و یکشنبه‌ها ۱۷:۳۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۳۱ خرداد ۱۳۹۹)
۱۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان ۲۰ درصد تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: ۱۸، ۲۵ فروردین، ۱ و ۸ اردیبهشت -- ساعت ۱۷ تا ۲۳
۲۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: شنبه و سه شنبه ۱۰ و ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ الی ۲۲
۱۴۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: ۱۴، ۱۵، ۲۲ و ۲۹ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ تا ۲۲
۲۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸‌ ساعت ۲۰:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: ۱۹، ۲۶ فروردین،‌ ۲ و ۹ اردیبهشت - ساعت ۱۷ تا ۲۳
۲۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۷ ساعت
زمان برگزاری: ۲۷ اردیبهشت و ۱ خرداد
۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ دقیقه
زمان برگزاری: بعد از ثبت‌نام، اطلاعات تماس برای شما پیامک خواهد شد.
۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ تومان تا پایان تیر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹‌ ساعت ۲۰:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: ۴، ۵ و ۶ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷ تا ۲۳
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: ۱۱، ۱۲ و ۱۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ تا ۲۱
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام