لیست کلاس‌ها

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: ساعت برگزاری در قسمت توضیحات و برای هر درس نوشته شده است
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: ۲۴،۳۱ فروردین، ۷،۱۴ اردیبهشت ساعت کلاس‌ها: ۱۸-۲۲
۳۶۰,۰۰۰ ۳۲۴,۰۰۰ تومان ۱۰٪ تخفیف زمانی تا ۳۱ فروردین
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: ۲۲،۲۹ فروردین و ۵،۸ اردیبهشت ساعت کلاس: ۱۸ الی۲۲
۳۶۰,۰۰۰ ۳۲۴,۰۰۰ تومان ۱۰٪ تخفیف زمانی تا ۳۱ فروردین
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: تاریخ کلاس‌ها: ۲۰،۲۷ فروردین، ۳ اردیبهشت ساعت: ۱۶-۱۸:۴۵
۲۸۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰ تومان ۱۰٪ تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۹ ساعت
زمان برگزاری: این ویدئوی آفلاین آموزشی به طور کامل تصویربرداری شده و آماده دانلود است.
۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ تومان تخفیف جشنواره تولد کافه‌تدریس
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: ۲،۹،۱۶،۲۳ اردیبهشت ساعت کلاس‌ها ۱۲-۱۶
۳۶۰,۰۰۰ ۳۲۴,۰۰۰ تومان ۱۰٪ تخفیف زمانی تا ۳۱ فروردین
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: ۱۰، ۱۳، ۱۷، ۲۴ اردیبهشت ساعت: ۱۸:۳۰-۲۱:۳۰ فقط روز ۱۳ اردیبهشت ساعت ۱۲-۱۵
۳۰۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان ۱۰٪ تخفیف زمانی تا ۳۱ فروردین
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: ۲۸ فروردین و ۱۸، ۱۱، ۴ اردیبهشت ساعت ۱۶ تا ۲۰
۳۶۰,۰۰۰ ۳۲۴,۰۰۰ تومان ۱۰٪ تخفیف زمانی تا ۳۱ فروردین
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: ۱۶، ۱۹، ۲۶ فروردین و ۲ اردیبهشت (ساعت ۱۶ الی ۱۹)
۳۰۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان ۱۰٪ تخفیف زمانی تا ۳۱ فروردین
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۶ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۱,۷۴۰,۰۰۰ ۹۵۷,۰۰۰ تومان ۴۵٪ تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: در بخش توضیحات مشاهده بفرمایید
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱‌ ساعت ۲۰:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: از سه‌شنبه ۹ شهریور، به صورت یک‌هفته در میان ساعت ۱۶ تا ۱۸
۴۰۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۸ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۵۶۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها و سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۰ آبان ۱۴۰۰)
۱,۳۳۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۷۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها و سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۰ آبان ۱۴۰۰)
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۹۶ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۲ آبان ۱۴۰۰)
۱,۱۵۲,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۹ ساعت
زمان برگزاری: این ویدئوی آفلاین آموزشی به طور کامل تصویربرداری شده و آماده دانلود است.
۷۵۰,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی محدود
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۹ ساعت
زمان برگزاری: این ویدئوی آفلاین آموزشی به طور کامل تصویربرداری شده و آماده دانلود است.
۷۵۰,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی محدود
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۴ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۴ آبان ۱۴۰۰)
۱,۰۱۲,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام