آزمون‌های آزمایشی حضوری و آنلاین در کل کشور مشاهده و ثبت نام

کلاس آنلاین درس و تست ریاضی عمومی ۱و۲


طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از ۲۰ مرداد ۱۳۹۸)
۶۹۰ ۴۸۳ هزارتومان ۳۰ درصد تخفیف تا ۱۵ تیر
مشاهده و ثبت‌نام

پکیج ۵ ویدیوی درس ساختمان داده، طراحی الگوریتم، معماری کامپیوتر، مدار منطقی و گسسته


طول دوره: ۲۶۴ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷‌ ساعت ۰۰:۰۰
۷۷۰ ۶۱۵ هزارتومان تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین نکته، تست و جمع‌بندی ریاضی عمومی ۱و۲


طول دوره: ۴۲ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها و سه شنبه‌ها ۲۰:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۱۳ بهمن ۱۳۹۸)
۶۵۰ ۴۲۰ هزارتومان ۳۵ درصد تخفیف تا پایان تیرماه
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین زبان عمومی ویژه کنکور ارشد


طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ساعت ۱۵ الی ۱۸ (شروع از مردادماه ۹۸)
۴۰۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس سیگنال‌ها و سیستم‌ها

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس

طول دوره: ۷۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۱۴ آذر ۱۳۹۷)
۲۳۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس مدارهای الکتریکی (ویژه کامپیوتر)

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس

طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۳ آذر ۱۳۹۷)
۱۷۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس پایگاه داده‌ها

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس

طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۰ آذر ۱۳۹۷)
۱۵۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس احتمالات و آمار مهندسی


طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۰ آذر ۱۳۹۷)
۱۵۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس کامپایلر

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس

طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۷ آذر ۱۳۹۷)
۱۶۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس نظریه زبان‌ها و اتوماتا - پاییز ۹۷

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس

طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۹ آذر ۱۳۹۷)
۱۶۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس طراحی الگوریتم


طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از ۲۱ دی ۱۳۹۷)
۱۲۵ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس مدار منطقی


طول دوره: ۴۴ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۴ مرداد ۱۳۹۷)
۱۲۵ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس ساختمان گسسته


طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۷:۰۰ الی ۱۴:۰۰ (شروع از ۰۵ مرداد ۱۳۹۷)
۱۷۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس معماری کامپیوتر


طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۷:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از ۰۶ مرداد ۱۳۹۷)
۱۷۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس ساختمان داده


طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۵ مرداد ۱۳۹۷)
۱۸۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو نکته و تست طراحی الگوریتم


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد
۷۵ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو نکته و تست ساختمان داده


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد
۱۳۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو نکته و تست مدار منطقی


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد
۹۵ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو نکته و تست معماری کامپیوتر


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد
۱۲۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو نکته و تست ساختمان گسسته


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد
۱۲۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس شبکه‌های کامپیوتری - دوره تابستان ۹۶


طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ساعت ۱۹ تا ۲۳ (شروع کلاس از ۲۹ تیر ۱۳۹۶)
۱۸۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام