لیست کلاس‌ها

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۹ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۲۶ و یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸ ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲
۱۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۹ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۹ و یکشنبه ۱۰ فروردین ۹۹ ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲
۱۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها و سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۰ دی ۱۳۹۸)
۶۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۱۳ دی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۰ دی ۱۳۹۸)
۳۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۱۳ دی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۴ دی ۱۳۹۸)
۳۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۱۳ دی
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۸‌ ساعت ۲۰:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۷:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۱۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: اعلام می شود
۴۸۵,۰۰۰ ۳۶۳,۷۵۰ تومان ۲۵ درصد تخفیف تا ۱۰ مهر ۹۸
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۸‌ ساعت ۲۱:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۱۹۹,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۸ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام