لیست کلاس‌ها

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه و جمعه 27 و 28 خرداد ساعت 10 الی 18
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۰۸:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۷ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۰۸:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۷ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۰۹:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۴:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۰:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۵:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۴ ساعت
زمان برگزاری: یک شنبه و دوشنبه 23 و 24 خرداد ساعت 10 الی 17
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۲:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۰:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۰:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۴ خرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ (شروع از ۱۴ خرداد ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۸ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۹ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۹:۰۰ (شروع از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۹ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۹ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۲:۰۰
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰)
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه 8 اردیبهشت ساعت 8 الی 20
رایگان
مشاهده