لیست کلاس‌ها

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۱:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۴:۳۰
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه ها ساعت ۸ تا ۲۰
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ها ساعت ۸ تا ۲۰
۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات درس مشاهده کنید
۴۹۹,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۵ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۲ دی ۱۳۹۸)
۸۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۵ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۲۰ آبان ۱۳۹۸)
۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: ۱۳ ، ۲۰ ، ۲۷ اسفند و ۵ ، ۶ ، ۱۱ فروردین ساعت ۱۴ تا ۱۸
۳۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۵ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰ (شروع از ۱۲ آذر ۱۳۹۸)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۰:۳۰ الی ۱۳:۰۰ (شروع از ۱۶ بهمن ۱۳۹۸)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۳۰ (شروع از ۱۸ دی ۱۳۹۸)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۵ ساعت
زمان برگزاری: یک‌شنبه‌ها ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۳۰ (زمان شروع اعلام می‌گردد)
۳۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۴ دی ۱۳۹۸)
۵۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها و پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۷ مهر ۱۳۹۸)
۹۹۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۷:۰۰
۱۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: ۲۹ شهریور ۹۹ تا ۳ مهر ۹۹ ساعت ۸ تا ۱۶
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها از 19 تا 21 (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۶۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد.
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها و چهارشنبه ها از 16 تا 18 (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام