لیست کلاس‌ها

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰‌ ساعت ۰۹:۰۰
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۷:۰۰
۱۶۵,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات ذکر شده
۷۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات ذکر شده
۷۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات ذکر شده
۷۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰‌ ساعت ۰۹:۰۰
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۰‌ ساعت ۰۹:۰۰
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۰۳ بهمن ۱۴۰۰‌ ساعت ۰۹:۰۰
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: شنبه 23 بهمن 8:30 الی 14:30 دوشنبه 25 بهمن 8:30 الی 14:30
۵۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰‌ ساعت ۰۸:۳۰
۲۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۰‌ ساعت ۰۸:۳۰
۴۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۲۲ بهمن ۱۴۰۰‌ ساعت ۰۷:۰۰
۴۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰‌ ساعت ۰۸:۳۰
۴۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ها ۱۶ الی ۲۰ (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد.)
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه یکشنبه سه شنبه ۱۷ تا ۲۰
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۲۱ دی ۱۴۰۰)
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها ساعت ۹ تا ۱۲ (زمان برگزاری متعاقبا اعلام میگردد)
۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: جمعه ۲۱ آبان ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۰:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱‌ ساعت ۰۰:۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام