نارنجی بازار کافه تدریسبه مناسبت روز دانشجو

به مناسبت روز دانشجو نارنجی بازار کافه تدریس به مناسبت روز دانشجو

کلاس آنلاین درس ساختمان داده - پاییز ۹۷

مدرس رامین رضوی دوره‌ی کلاس آنلاین درس ساختمان داده - پاییز ۹۷
رامین رضوی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۳۲۰ ۲۲۴ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

ویدیو درس نظریه زبان‌ها و اتوماتا - پاییز ۹۷

مدرس امیرحسین کاشفی دوره‌ی ویدیو درس نظریه زبان‌ها و اتوماتا - پاییز ۹۷
امیرحسین کاشفی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۶۰ ۱۸۹ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

کلاس آنلاین شبکه‌های کامپیوتری - پاییز ۹۷

مدرس جواد فرزام دوره‌ی کلاس آنلاین شبکه‌های کامپیوتری - پاییز ۹۷
جواد فرزام
ظرفیت باقی مانده: ۰
۳۰۰ ۲۱۰ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

ویدیو درس کامپایلر

مدرس امیرحسین کاشفی دوره‌ی ویدیو درس کامپایلر
امیرحسین کاشفی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۶۰ ۱۸۹ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

ویدیو درس هوش مصنوعی

مدرس محسن قنبرپور دوره‌ی ویدیو درس هوش مصنوعی
محسن قنبرپور
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۴۰ ۱۹۵ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۲٪

ویدیو درس طراحی الگوریتم

مدرس رامین رضوی دوره‌ی ویدیو درس طراحی الگوریتم
رامین رضوی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۲۵ ۱۸۰ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۵٪

ویدیو درس سیگنال‌ها و سیستم‌ها

مدرس مهدی تقدسی دوره‌ی ویدیو درس سیگنال‌ها و سیستم‌ها
مهدی تقدسی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۲۳۰ ۳۰۰ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۰٪

کلاس آنلاین درس معماری کامپیوتر - پاییز ۹۷

مدرس رامین رضوی دوره‌ی کلاس آنلاین درس معماری کامپیوتر - پاییز ۹۷
رامین رضوی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۳۰۰ ۲۱۰ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

کلاس آنلاین درس مدار منطقی - پاییز ۹۷

مدرس رامین رضوی دوره‌ی کلاس آنلاین درس مدار منطقی - پاییز ۹۷
رامین رضوی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۲۵۰ ۱۷۵ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

ویدیو درس مدارهای الکتریکی (ویژه کامپیوتر)

مدرس کارو زرگر دوره‌ی ویدیو درس مدارهای الکتریکی (ویژه کامپیوتر)
کارو زرگر
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۷۰ ۲۰۰ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۰٪

کلاس آنلاین درس ریاضیات گسسته - پاییز ۹۷

مدرس رامین رضوی دوره‌ی کلاس آنلاین درس ریاضیات گسسته - پاییز ۹۷
رامین رضوی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۳۰۰ ۲۱۰ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

ویدیو درس احتمالات و آمار مهندسی

مدرس جواد فرزام دوره‌ی ویدیو درس احتمالات و آمار مهندسی
جواد فرزام
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۵۰ ۱۸۰ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۸٪

ویدیو درس پایگاه داده‌ها

مدرس محسن ابراهیمی مقدم دوره‌ی ویدیو درس پایگاه داده‌ها
محسن ابراهیمی مقدم
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۵۰ ۲۰۵ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۱۸٪

ویدیو کلاس آنلاین درس و تست ریاضی عمومی ۱ و ۲ - پاییز ۹۷

مدرس رضا شکرزاد دوره‌ی ویدیو کلاس آنلاین درس و تست ریاضی عمومی ۱ و ۲ - پاییز ۹۷
رضا شکرزاد
ظرفیت باقی مانده: -
۴۰۰ - هزارتومان
خبرم کن
تخفیف:

کلاس آنلاین گرامر زبان عمومی ارشد و دکتری - ویژه کنکور ۹۸ کد C

مدرس هادی جهانشاهی دوره‌ی کلاس آنلاین گرامر زبان عمومی ارشد و دکتری - ویژه کنکور ۹۸ کد C
هادی جهانشاهی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۳۰ ۷۸ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۴۰٪

کلاس آنلاین واژگان فشرده

مدرس هادی جهانشاهی دوره‌ی کلاس آنلاین واژگان فشرده
هادی جهانشاهی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۳۰ ۷۸ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۴۰٪

ثبت نام در ۵ کلاس درس - به انتخاب شما از بین ۱۵ کلاس آنلاین

مدرس گروه کامپیوتر و آی تی دوره‌ی ثبت نام در ۵ کلاس درس - به انتخاب شما از بین ۱۵ کلاس آنلاین
گروه کامپیوتر و آی تی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱ میلیون,۴۰۰ ۹۸۰ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

پکیج ۵ ویدیوی درس ساختمان داده، طراحی الگوریتم، معماری کامپیوتر، مدار منطقی و گسسته

مدرس رامین رضوی دوره‌ی پکیج ۵ ویدیوی درس ساختمان داده، طراحی الگوریتم، معماری کامپیوتر، مدار منطقی و گسسته
رامین رضوی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۷۷۰ ۵۳۹ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۸٪

پکیج ۵ ویدیوی نکته و تست ساختمان داده، طراحی الگوریتم، معماری کامپیوتر، مدار منطقی و گسسته

مدرس رامین رضوی دوره‌ی پکیج ۵ ویدیوی نکته و تست ساختمان داده، طراحی الگوریتم، معماری کامپیوتر، مدار منطقی و گسسته
رامین رضوی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۵۴۰ ۳۹۹ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۶٪

ویدیو کلاس آنلاین درس و تست ریاضی عمومی ۱ و ۲ - پاییز ۹۷

مدرس رضا شکرزاد دوره‌ی ویدیو کلاس آنلاین درس و تست ریاضی عمومی ۱ و ۲ - پاییز ۹۷
رضا شکرزاد
ظرفیت باقی مانده: -
۴۰۰ - هزارتومان
خبرم کن
تخفیف:

کلاس آنلاین گرامر زبان عمومی ارشد و دکتری - ویژه کنکور ۹۸ کد C

مدرس هادی جهانشاهی دوره‌ی کلاس آنلاین گرامر زبان عمومی ارشد و دکتری - ویژه کنکور ۹۸ کد C
هادی جهانشاهی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۳۰ ۷۸ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۴۰٪

کلاس آنلاین واژگان فشرده

مدرس هادی جهانشاهی دوره‌ی کلاس آنلاین واژگان فشرده
هادی جهانشاهی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۳۰ ۷۸ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۴۰٪

ویدیوی کلاس آنلاین زبان تخصصی گروه مديريت و MBA

مدرس حمید فرید دوره‌ی ویدیوی کلاس آنلاین زبان تخصصی گروه مديريت و MBA
حمید فرید
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۴۰ ۷۰ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۵۰٪

دوره آنلاين GMAT ارشد ویژه کنکور ۹۸

مدرس امیر عرفانیان دوره‌ی دوره آنلاين GMAT ارشد ویژه کنکور ۹۸
امیر عرفانیان
ظرفیت باقی مانده: ۰
۶۹۰ ۵۱۷ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۵٪

ویدیوی طرح ریزی واحدهای صنعتی

مدرس امیرمحمد گل محمدی دوره‌ی ویدیوی طرح ریزی واحدهای صنعتی
امیرمحمد گل محمدی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۲۰ ۲۶۶ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

ویدیوی کنترل تولید و موجودی

مدرس دکتر پورسلطان دوره‌ی ویدیوی کنترل تولید و موجودی
دکتر پورسلطان
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۲۰ ۲۴۷ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۵٪

ویدیوی تحقیق در عملیات

مدرس احسان خاکبازان دوره‌ی ویدیوی تحقیق در عملیات
احسان خاکبازان
ظرفیت باقی مانده: ۰
۲۸۰ ۳۸۶ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۲٪

ویدیوی آمار و احتمالات مهندسی

مدرس احسان خاکبازان دوره‌ی ویدیوی آمار و احتمالات مهندسی
احسان خاکبازان
ظرفیت باقی مانده: ۰
۲۸۰ ۳۹۷ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

ویدیوی اقتصاد مهندسی

مدرس محمد حسین کبیر دوره‌ی ویدیوی اقتصاد مهندسی
محمد حسین کبیر
ظرفیت باقی مانده: ۰
۹۰ ۱۹۳ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۵٪

کلاس آنلاین گرامر زبان عمومی ارشد و دکتری - ویژه کنکور ۹۸ کد C

مدرس هادی جهانشاهی دوره‌ی کلاس آنلاین گرامر زبان عمومی ارشد و دکتری - ویژه کنکور ۹۸ کد C
هادی جهانشاهی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۳۰ ۷۸ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۴۰٪

کلاس آنلاین واژگان فشرده

مدرس هادی جهانشاهی دوره‌ی کلاس آنلاین واژگان فشرده
هادی جهانشاهی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۳۰ ۷۸ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۴۰٪

کلاس آنلاین ایستایی و سیستم های ساختمانی کد ۱

مدرس خانم مهندس ترابی دوره‌ی کلاس آنلاین ایستایی و سیستم های ساختمانی کد ۱
خانم مهندس ترابی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۷۰۰ ۴۹۰ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

کلاس آنلاین زبان تخصصی معماری کد ۱

مدرس استاد مصطفوی دوره‌ی کلاس آنلاین زبان تخصصی معماری کد ۱
استاد مصطفوی
ظرفیت باقی مانده:
۲۵۰ ۱۷۵ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

کلاس آنلاین آموزش گرامر ویژه کنکور ارشد و دکتری

مدرس استاد پورسعید دوره‌ی کلاس آنلاین آموزش گرامر ویژه کنکور ارشد و دکتری
استاد پورسعید
ظرفیت باقی مانده: ۰
۲۵۰ ۱۷۵ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

کلاس آنلاین تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ویژه انرژی معماری

مدرس استاد جلالی زاده دوره‌ی کلاس آنلاین تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ویژه انرژی معماری
استاد جلالی زاده
ظرفیت باقی مانده: ۰
۴۹۰ ۳۶۷ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۵٪

کلاس آنلاین تاریخ معماری معاصر

مدرس امین افتخاری دوره‌ی کلاس آنلاین تاریخ معماری معاصر
امین افتخاری
ظرفیت باقی مانده: ۰
۲۵۰ ۱۸۷ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۵٪

کلاس آنلاین تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ویژه معماری

مدرس استاد جلالی زاده دوره‌ی کلاس آنلاین تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات ویژه معماری
استاد جلالی زاده
ظرفیت باقی مانده: ۰
۳۰۰ ۲۲۵ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۵٪

ویدیو کلاس آنلاین هکر قانونمند CEH V9

مدرس اشکان مقدس دوره‌ی ویدیو کلاس آنلاین هکر قانونمند CEH V9
اشکان مقدس
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۸۵ ۹۹ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۴۶٪

ویدیو کلاس آنلاین برنامه نویسی پایتون (python)

مدرس سیاوش گنجی دوره‌ی ویدیو کلاس آنلاین برنامه نویسی پایتون (python)
سیاوش گنجی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۱۰ ۹۹ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۴۰٪

ویدیو کلاس آنلاین Cisco Certified Network Associate - CCNA

مدرس دکتر ناصر یزدانی و مهندس رضا فراهانی دوره‌ی ویدیو کلاس آنلاین Cisco Certified Network Associate - CCNA
دکتر ناصر یزدانی و مهندس رضا فراهانی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۲۵۰ ۲۹۸ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۹٪

دوره آنلاین CCNP Route & Switch & TSHOOT + مدرک رسمی دانشگاه تهران

مدرس دکتر ناصر یزدانی و مهندس رضا فراهانی دوره‌ی دوره آنلاین CCNP Route & Switch & TSHOOT + مدرک رسمی دانشگاه تهران
دکتر ناصر یزدانی و مهندس رضا فراهانی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۸۵۰ ۶۴۸ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۰٪

ویدیو کلاس آنلاین بیت کوین و بلاکچین

مدرس هادی خانی دوره‌ی ویدیو کلاس آنلاین بیت کوین و بلاکچین
هادی خانی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۷۰ ۷۳ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۷٪

ویدیو دوره آنلاین مقاله نویسی و آموزش کاربردی لاتک LaTeX

مدرس حميدرضا فراگردی دوره‌ی ویدیو دوره آنلاین مقاله نویسی و آموزش کاربردی لاتک LaTeX
حميدرضا فراگردی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۲۰ ۸۵ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۹٪

ویدیو دوره آنلاین آکادمیک رایتینگ

مدرس حميدرضا فراگردی دوره‌ی ویدیو دوره آنلاین آکادمیک رایتینگ
حميدرضا فراگردی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۳۰ ۱۴۰ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۲۲٪

کلاس آنلاین گرامر زبان عمومی ارشد و دکتری - ویژه کنکور ۹۸ کد C

مدرس هادی جهانشاهی دوره‌ی کلاس آنلاین گرامر زبان عمومی ارشد و دکتری - ویژه کنکور ۹۸ کد C
هادی جهانشاهی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۳۰ ۷۸ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۴۰٪

کلاس آنلاین واژگان فشرده

مدرس هادی جهانشاهی دوره‌ی کلاس آنلاین واژگان فشرده
هادی جهانشاهی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۳۰ ۷۸ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۴۰٪

ویدیو کلاس آنلاین تخصصی آزمون‌های زبان پيشرفته دکتری - MSRT، TOLIMO، MHLE، EPT

مدرس رضا خیرآبادی دوره‌ی ویدیو کلاس آنلاین تخصصی آزمون‌های زبان پيشرفته دکتری - MSRT، TOLIMO، MHLE، EPT
رضا خیرآبادی
ظرفیت باقی مانده: ۰
۱۹۹ ۱۹۶ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۳۰٪

ویدیوی کلاس آنلاین استعداد تحصیلی دکتری - پاییز ۹۷ - ۴۰ ساعت

مدرس آرش قوی پنجه دوره‌ی ویدیوی کلاس آنلاین استعداد تحصیلی دکتری - پاییز ۹۷ - ۴۰ ساعت
آرش قوی پنجه
ظرفیت باقی مانده: ۰
۲۵۰ ۳۰۰ هزارتومان
خبرم کن
تخفیف: ۴۰٪

آخرین کلاس‌ها