جشنواره عید تا عید کافه تدریس (تخفیف‌های روزانه ویدیوها و کلاس‌های آنلاین)
جشنواره عید تا عید کافه‌تدریس
مشاهده تخفیف‌ها

جشنواره بهاری کافه تدریس

ویژه ترین تخفیف ویدیو کلاس‌های آنــلاین تا پایان تاریخ نمایشگاه کتاب، ۱۴ اردیبهشت

جستجو
ویدیو نکته و تست هوش مصنوعی مدرس امین شکری دوره‌ی  ویدیو نکته و تست هوش مصنوعی امین شکری
تخفیف: ۴۰ درصد
۱۳۰ ۱۲۰ هزارتومان
ثبت نام
ویدیو نکته و تست پایگاه داده مدرس امین شکری دوره‌ی  ویدیو نکته و تست پایگاه داده امین شکری
تخفیف: ۴۵ درصد
۱۲۰ ۱۱۰ هزارتومان
ثبت نام
ویدیو درس ساختمان داده مدرس رامین رضوی دوره‌ی  ویدیو درس ساختمان داده رامین رضوی
تخفیف: ۲۲ درصد
۱۸۰ ۱۴۰ هزارتومان
ثبت نام
ویدیو درس کامپایلر مدرس امیرحسین کاشفی دوره‌ی  ویدیو درس کامپایلر امیرحسین کاشفی
تخفیف: ۲۲ درصد
۱۶۰ ۱۲۵ هزارتومان
ثبت نام
ویدیو درس هوش مصنوعی مدرس محسن قنبرپور دوره‌ی  ویدیو درس هوش مصنوعی محسن قنبرپور
تخفیف: ۲۹ درصد
۱۴۰ ۱۰۰ هزارتومان
ثبت نام
ویدیو درس طراحی الگوریتم مدرس رامین رضوی دوره‌ی  ویدیو درس طراحی الگوریتم رامین رضوی
تخفیف: ۲۰ درصد
۱۲۵ ۱۰۰ هزارتومان
ثبت نام
ویدیو درس معماری کامپیوتر مدرس رامین رضوی دوره‌ی  ویدیو درس معماری کامپیوتر رامین رضوی
تخفیف: ۲۶ درصد
۱۷۰ ۱۲۵ هزارتومان
ثبت نام
ویدیو درس مدار منطقی مدرس رامین رضوی دوره‌ی  ویدیو درس مدار منطقی رامین رضوی
تخفیف: ۲۴ درصد
۱۲۵ ۹۵ هزارتومان
ثبت نام
ویدیو درس ساختمان گسسته مدرس رامین رضوی دوره‌ی  ویدیو درس ساختمان گسسته رامین رضوی
تخفیف: ۲۶ درصد
۱۷۰ ۱۲۵ هزارتومان
ثبت نام
نمایش بیشتر

آخرین کلاس‌های کافه تدریس