وبینار ریاضی عمومی ۱و۲ رشته MBA در کافه تدریس

توضیحات

در این وبینار به این مطالب می پردازیم: - مطالعه اصولی ریاضی۱و۲ تا کنکور - تکنیک بالفعل کردن دانش ریاضی و تست زنی حرفه ای - نحوه جمع بندی اصولی ریاضی۱و۲ - شیوه اصولی خلاصه نویسی ریاضی۱و۲ - برنامه ریزی ۲ ماه پایانی و تعطیلات نوروز - بودجه بندی تست های کنکور - اولویت بندی اهمیت فصول ریاضی۱و۲

بیشتر
مشاهده صفحه استاد

ویدیوهای مشابه

ویدیوهای مشابه