اصول مطالعه حرفه‌ای دروس در کنکور کارشناسی ارشد

توضیحات

در این ویدیو استاد رضا شکرزاد، مدرس حرفه ای درس ریاضی عمومی کنکور کارشناسی ارشد در رابطه با نحوه مطالعه اصولی دروس و فازبندی های مربوط به آن توضیح می دهند.
Cafetadris.com

بیشتر
مشاهده صفحه استاد

ویدیوهای مشابه

ویدیوهای مشابه