همایش آنلاین آشنایی با ریاضی عمومی ۱ و ۲ در کنکور ارشد

توضیحات

تعدادی از موضوعات مورد بحث در این وبینار عبارتند از:
- معرفی فصول ریاضی ۱و۲
- بودجه بندی تعداد سوالات از هر فصل، آزمون های ۸ سال اخیر کنکور
- تحلیل درصدهای کسب شده توسط داوطلبان سال های گذشته
- پیشنهاد انتخاب شیوه مناسب برای مطالعه ریاضی
- پیشنهاد زمانبندی و برنامه ریزی برای کلیه دروس
- پاسخ به سوالات دانشجویان

بیشتر
مشاهده صفحه استاد

ویدیوهای مشابه

ویدیوهای مشابه