کلاس آنلاین حل تست و تمرین ریاضی عمومی ۱و۲ سال ۹۸ - بخش اول

توضیحات

در مسیر رسیدن به تسلط در فرآیند یادگیری، فاز دوم مرحله تثبیت مطالب است که برای اجرای اثربخش این مرحله نیاز به حل تست‌های هدف‌دار به تعداد خیلی بالا است. بر این اساس در طی سال‌های اخیر با درخواست داوطلبان سال‌های گذشته نیاز به کلاس‌های حل تمرین شناسایی شده و این کلاس‌ها شکل گرفت.

بیشتر
مشاهده صفحه استاد

ویدیوهای مشابه

ویدیوهای مشابه