وبینار ریاضی عمومی ۱و۲ رشته کامپیوتر در کافه تدریس

توضیحات

در این وبینار به این مطالب می پردازیم:
- مطالعه اصولی ریاضی۱و۲ تا کنکور
- تکنیک بالفعل کردن دانش ریاضی و تست زنی حرفه ای
- نحوه جمع بندی اصولی ریاضی۱و۲
- شیوه اصولی خلاصه نویسی ریاضی۱و۲
- برنامه ریزی ۲ ماه پایانی و تعطیلات نوروز
- بودجه بندی تست های کنکور
- اولویت بندی اهمیت فصول ریاضی۱و۲

بیشتر
مشاهده صفحه استاد

ویدیوهای مشابه

ویدیوهای مشابه