وبینار تحلیل و بررسی در کامپایلر و نظریه زبان ها

توضیحات

استاد کاشفی مدرس حرفه ای دو درس نظریه زبان ها و کامپایلر در این همایش این دو درس رو در کنکور ارشد تحلیل و بررسی میکند

بیشتر
مشاهده صفحه استاد

ویدیوهای مشابه

ویدیوهای مشابه