ویدیو نگاه مهندسی به مباحث درس پایگاه داده در دنیای واقعی

توضیحات

در این وبینار در یک حرکت نوین و بی سابقه میخواهم دلیل مطالعه فصل‌های پایگاه داده ها را برای شما دوستان عزیز شرح دهم و مثال‌هایی مناسب و قابل لمس از دنیای واقعی برای شما ارائه کنم تا درک بهتری از مفاهیم مهمی که مطالعه می‌کنید و ارتباط آنها با دنیای غیر آکادمیک داشته باشید. حتی می‌خواهم کمی فراتر بروم و برای شما از دنیای پایگاه داده های نوین غیر ساخت یافته بگویم. روزنه‌ای رو به دنیایی جدید و بی انتها!

بیشتر
مشاهده صفحه استاد

ویدیوهای مشابه

ویدیوهای مشابه